Πορτραίτα και αγάλματα φιλοσόφων
Τα γλυπτά πορτραίτα φιλοσόφων που φιλοτεχνήθηκαν τον 4ο αι. π.Χ. αποτελούν ουσιαστικά τυποποιημένες απεικονίσεις του...
7η επιστολή
Η μόνη από τις δεκατρείς πλατωνικές επιστολές που θεωρείται γνήσια. Περιγράφει τις δραστηριότητες του Πλάτωνα στη...
Μεσοπλατωνισμός
Περίοδος της πλατωνικής φιλοσοφίας, 1ος αιώνας π.Χ. - 3ος αιώνας μ.Χ., όπου αναπτύχθηκαν πολλές ερμηνείες για την...
Νεότερες εκδόσεις του πλατωνικού έργου
Πρόκειται για την έκδοση και τον σχολιασμό των πλατωνικών κειμένων κατά τον 18ο-19ο...
Δημόκριτος (και Πλάτων)
Ο τελευταίος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο εισηγητής της ατομικής θεωρίας. Θεωρείται ο μεγάλος θεωρητικός αντίπαλος του...
Θεαίτητος
Πλατωνικός διάλογος με θέμα τη γνώση.
Αυγουστίνος
Ο Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.) είναι ο σημαντικότερος φιλόσοφος και θεολόγος στις αρχές του Μεσαίωνα, συνδύασε τον πλατωνισμό με τον χριστιανισμό και επηρέασε τη φιλοσοφική σκέψη της...
Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα
Με τον όρο «ουμανισμός» (=ανθρωπισμός) αναφερόμαστε στην πνευματική κίνηση που εκδηλώθηκε την περίοδο της Αναγέννησης (14ος-17ος αιώνας) στη δυτική Ευρώπη. Οι ουμανιστές στράφηκαν στα...
Δημόκριτος (και Πλάτων) Θεαίτητος Αυγουστίνος Ουμανισμός και ερμηνείες του Πλάτωνα