Τα ταξίδια του Πλάτωνα στη Σικελία. Δίων και Διονύσιος των Συρακουσσών
Ο Πλάτων ταξίδεψε τρεις φορές στη Σικελία μετά από πρόσκληση των τυράννων των Συρακουσών. Εκεί επιχείρησε να...
Βυζαντινά σχόλια στον Πλάτωνα
Στη βυζαντινή περίοδο (7ος-15ος αι.) τα πλατωνικά και νεοπλατωνικά κείμενα διαβάζονται αρκετά, επηρεάζουν σε πολλά...
Πλατωνικός έρωτας
Ο έρωτας για τον Πλάτωνα είναι η προσωποποίηση του αληθινού φιλοσόφου και η ερωτική μύηση ένας δρόμος για την κατάκτηση...
Μένων
Ο Μένων ή ‘Περὶ ἀρετῆς, πειραστικὸς’ είναι ένας μεταβατικός διάλογος μεταξύ των πρώιμων έργων, των...
H Aριστοτελική κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών
Ο Αριστοτέλης επιδίδεται σε μια συστηματική και αυστηρή κριτική της θεωρίας των Ιδεών. Η βασική του αντίρρηση είναι ότι οι Ιδέες, τόσο στην κλασσική τους διατύπωση όσο και στη μαθηματική εκδοχή των...
Σωκρατικές σχολές
Η προσωπικότητα του Σωκράτη άσκησε ισχυρή επίδραση όχι μόνο στον Πλάτων ααλλά και στους λεγόμενους ελάσσονες σωκρατικούς φιλοσόφους. Ο Αντισθένης ο Αθηναίος, ο Αρίστιππος από την Κυρήνη, ο Ευκλείδης...
Καππαδόκες και Πλατωνισμός
Η σκέψη των Καππαδοκών χριστιανών στοχαστών του 4ου αι. (κυρίως Βασίλειος, Γρηγόριος Νύσσης, Γρηγόριος Θεολόγος) αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της χριστιανικής σκέψης. Στο έργο τους είναι...
Αριστοτέλης
Ο σπουδαιότερος μαθητής και το αντίπαλο φιλοσοφικό δέος του Πλάτωνα. Από τον Αριστοτέλη διασώθηκαν μόνο τα διδακτικά του συγγράμματα, όπου αναπτύσσεται μια πλήρης εγκυκλοπαίδεια της γνώσης....
H Aριστοτελική κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών Σωκρατικές σχολές Καππαδόκες και Πλατωνισμός Αριστοτέλης