Χριστιανοί νεοπλατωνικοί υπομνηματιστές
Από τα μέσα του 6ου έως τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ. έχει σωθεί σειρά υπομνηματιστικών κειμένων σε λογικά έργα του...
Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες
Έχει διασωθεί το σύνολο των έργων του Πλάτωνα σε άριστη κατάσταση – 30 περίπου διαλόγοι θεωρούνται γνήσιοι. Στην...
Ξενοκράτης
Ο τρίτος Σχολάρχης της Ακαδημίας (339-314 π.Χ.), μετά τον Πλάτωνα και τον Σπεύσιππο, με ευρύτατο έργο σε όλους τους...
Νόθοι  Διάλογοι του Πλάτωνα
Ως νόθοι διάλογοι του Πλάτωνα χαρακτηρίστηκαν από την αρχαιότητα όσα κείμενα δεν θεωρούντο γνήσια πλατωνικά...
Πλατωνισμός στον 20ό αιώνα: μεταφυσική
Η επίδραση του Πλάτωνα στη μεταφυσική του 20ου αιώνα φαίνεται κυρίως στις συζητήσεις για τα καθόλου (universals). Μερικοί φιλόσοφοι δηλώνουν πλατωνιστές για τα...
Σουχραουάρντι
Ιρανός φιλόσοφος του 12ου αιώνα, ιδρυτής της σχολής του Φωτισμού. Ο φιλοσοφικός στοχασμός που ανέπτυξε ήταν προϊόν γόνιμου συνδυασμού επιρροών της περιπατητικής φιλοσοφίας, του ισλαμικού...
Πλατωνική ηθική
Η ηθική αποτελεί το κεντρικό μέλημα του Πλάτωνα από τους πρώιμους μέχρι τους γεροντικούς διαλόγους. Η πλατωνική ηθική είναι σταθερά προσανατολισμένη προς την επιδίωξη της ευδαιμονίας.Στους πρώιμους...
Αντισθένης
Φιλόσοφος που συγκαταλέγεται στους ελάσσονες Σωκρατικούς.Αναμείχθηκε στη σοφιστική κίνηση και στη συνέχεια εντάχθηκε στο στενό σωκρατικό κύκλo.Ενστερνίστηκε την άποψη του Σωκράτη για την αρετή και τη...
Πλατωνισμός στον 20ό αιώνα: μεταφυσική Σουχραουάρντι Πλατωνική ηθική Αντισθένης