Πλάτων και αναλυτική φιλοσοφία
Στα μέσα του 20ού αιώνα οι πλατωνικές σπουδές, κυρίως στον αγγλοαμερικανικό χώρο, ορίζονται από τη δυναμική είσοδο των...
Χάιντεγκερ και Πλάτων
Ο Χάιντεγκερ προσεγγίζει τον Πλάτωνα με κριτική διάθεση εντοπίζοντας αφενός μια ελλειμματικότητα της διαλεκτικής και...
Νόμοι
Διάλογος της ύστερης συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνος με πολιτικό και ηθικό...
Νεοπυθαγορισμός
Νεολογισμός που αναφέρεται σε ποικίλες μορφές αναβίωσης του πυθαγορισμού, από την ελληνιστική εποχή μέχρι και τους...
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους
Έργα ερμηνευτικά των πλατωνικών διαλόγων που συνετέθησαν κυρίως κατά την ύστερη αρχαιότητα από φιλοσόφους-καθηγητές της νεοπλατωνικής...
Χριστιανισμός και Πλατωνισμός
Η σχέση χριστιανισμού και πλατωνισμού, ως ιστορικών φαινομένων και ως θεωρητικών λόγων, αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές πτυχές της ιστορίας της φιλοσοφίας της ύστερης αρχαιότητας και του...
Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες
Έχει διασωθεί το σύνολο των έργων του Πλάτωνα σε άριστη κατάσταση – 30 περίπου διαλόγοι θεωρούνται γνήσιοι. Στην ερμηνεία της πλατωνικής φιλοσοφίας, έχει καθιερωθεί η εξελικτική θεώρηση της...
Παρμενίδης
Ύστερος διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τη σχέση ενός και πολλών, ο οποίος ασκεί έμμεση κριτική στην πλατωνική θεωρία των Ιδεών όπως αυτή διατυπώθηκε στους διαλόγους της ώριμης...
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους Χριστιανισμός και Πλατωνισμός Τα έργα του Πλάτωνα – εξελικτικές θεωρίες Παρμενίδης