Δαμάσκιος
Ο τελευταίος φιλόσοφος (διάδοχος) της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών κατά τον έκτο αιώνα, υπομνηματιστής του Πλάτωνα...
Πολιτικές θεωρίες του 20ου αιώνα και Πλάτων
Κατά τον εικοστό αιώνα η πλατωνική φιλοσοφία διέρχεται διαδοχικά κύματα ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Ο...
Αρχαία υπομνήματα στους πλατωνικούς διαλόγους
Έργα ερμηνευτικά των πλατωνικών διαλόγων που συνετέθησαν κυρίως κατά την ύστερη αρχαιότητα από φιλοσόφους-καθηγητές της...
H Aριστοτελική κριτική της πλατωνικής θεωρίας των Ιδεών
Ο Αριστοτέλης επιδίδεται σε μια συστηματική και αυστηρή κριτική της θεωρίας των Ιδεών. Η βασική του αντίρρηση είναι ότι...
Η πλατωνική θεολογία
Παρά τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο Πλάτων οικοδομεί ένα θεολογικό σύστημα, τα ίδια τα πλατωνικά κείμενα δεν ενισχύουν μια τέτοια θέση. Ο πλατωνικός θεός, στις διάφορες εκφάνσεις του, χαρακτηρίζεται...
Al-Fārābī (Αλ Φαραμπί)
Μουσουλμάνος φιλόσοφος (870-950), από τους σημαντικότερους στοχαστές του αραβικού μεσαίωνα, έμεινε γνωστός ως ο Magister Secundus. Ασχολήθηκε τόσο με τη μεταφυσική και την ψυχολογία όσο και με τη...
Αλκιβιάδης
Διάλογος του Πλάτωνα με θέμα την αυτογνωσία και την ανάγκη αυτοβελτίωσης που ανήκει, επί τη βάσει υφομετρικών κριτηρίων, στη λεγόμενη πρώιμη ή σωκρατική περίοδο της συγγραφικής παραγωγής του...
Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα
Πρόκειται για τις αυτοτελείς εκδόσεις, σε λατινική μετάφραση, των Διαλόγων του Πλάτωνα (αυθεντικών και νόθων) και των Επιστολών, που τυπώθηκαν αρχέτυπα, δηλαδή ως το 1500, στην Ιταλία κυρίως αλλά και...
Η πλατωνική θεολογία Al-Fārābī (Αλ Φαραμπί) Αλκιβιάδης Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα