Πολέμων
Αθηναίος φιλόσοφος, μαθητής του Ξενοκράτη, τρίτος κατά σειρά Σχολάρχης της πλατωνικής...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας για απολογητικούς σκοπούς επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από...
Ο Περικλής και ο κύκλος του
Ο Περικλής δέσποσε στην πολιτική ζωή της Αθήνας για περισσότερα από 30 χρόνια, οδηγώντας την στη μεγαλύτερή της ακμή....
Θουκυδίδης και Πλάτων
Ο Πλάτων δεν αναφέρει ποτέ στα έργα του τον Θουκυδίδη και την Ιστορία του. Τη γνωρίζει ωστόσο καλά, σε κάποιες...
Τραγωδία και Πλάτων
Η αμφίθυμη στάση του Πλάτωνα απέναντι στην τραγωδία: επιρροή και απόρριψη.
Φίλων Αλεξανδρεύς :  «Αθήνα  και Ιερουσαλήμ»
Αλεξανδρινός λόγιος και φιλόσοφος εβραϊκής καταγωγής με εξελληνισμένη παιδεία που δημιούργησε μια ιδιότυπη σύνθεση της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης με την ιουδαϊκή θρησκεία όπως αυτή αποτυπώνεται...
Ο μύθος της Ατλαντίδας
Ο πιο διάσημος πλατωνικός μύθος. Περιλαμβάνεται στον Τίμαιο και στον Κριτία, και εξιστορεί την ύπαρξη της μυθικής Ατλαντίδας, τη σύγκρουσή της με την αρχαία Αθήνα και την καταβύθισή της στον...
Η πρόσληψη του Πλάτωνα στη Ρώμη: Κικέρων
λατίνος συγγραφέας της ύστερης δημοκρατικής περιόδου, έντονα επηρεασμένος από τον Πλάτωνα και την ακαδημεική...
Τραγωδία και Πλάτων Φίλων Αλεξανδρεύς :  «Αθήνα  και Ιερουσαλήμ» Ο μύθος της Ατλαντίδας Η πρόσληψη του Πλάτωνα στη Ρώμη: Κικέρων