Πορτραίτα του Πλάτωνα
Η εικόνα που έχουμε για την μορφή του Πλάτωνα διαμορφώνεται από ένα πλήθος ρωμαϊκών αντιγράφων που φαίνεται ότι όλα...
Πλωτίνος
Φιλόσοφος της ύστερης αρχαιότητας, ιδρυτής του ρεύματος που ονομάστηκε...
Ιωάννης Δουνς Σκώτος
Ο Ιωάννης Δουνς Σκώτος (περ.1266–1308) ανέπτυξε ένα πρωτότυπο φιλοσοφικό-θεολογικό σύστημα, με μεγάλη επιρροή στη...
Αβικέννας
Ιρανός γιατρός και φιλόσοφος του 11ου αιώνα. Ήταν ο γνωστότερος φιλόσοφος-επιστήμονας του Μεσαίωνα στο Ισλάμ. Η...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός
Η γένεση της χριστιανικής φιλοσοφίας για απολογητικούς σκοπούς επηρεάζεται από τον Μεσοπλατωνισμό και εκπροσωπείται από σημαντικούς στοχαστές, όπως ο Ιουστίνος και ο Κλήμης...
Το συμπόσιο
Το συμπόσιον ως βασικός τρόπος διασκέδασης και κοινωνικής συναναστροφής των πλουσίων Ελλήνων θεσμοθετήθηκε κατά τον έβδομο αιώνα και διατηρήθηκε έως την ύστερη αρχαιότητα. Ήταν ένας αριστοκρατικός...
Διογένης Λαέρτιος και Πλάτων
Το τρίτο από τα δέκα συνολικά βιβλία του έργου του Διογένη Λαέρτιου είναι αφιερωμένο στον Πλάτωνα. Περιλαμβάνει τη βιογραφία του φιλοσόφου, σύνοψη των φιλοσοφικών του θέσεων και μια εισαγωγή στους...
Tο «σωκρατικό πρόβλημα»
Με τον όρο «σωκρατικό πρόβλημα» περιγράφουμε τη δυσκολία να διακριθεί ο ιστορικός Σωκράτης από τον Σωκράτη των κειμένων που αναφέρονται σ’ αυτόν, και κυρίως από τον Σωκράτη των...
Χριστιανισμός και μεσοπλατωνισμός Το συμπόσιο Διογένης Λαέρτιος και Πλάτων Tο «σωκρατικό πρόβλημα»