Τα άγραφα δόγματα του Πλάτωνα
Ο όρος «άγραφα δόγματα» αναφέρεται στις θέσεις του Πλάτωνα για τις αρχές των όντων, που δεν εμπεριέχονται...
Πρόκλος
Ο σημαντικότερος φιλόσοφος της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών κατά τον πέμπτο αιώνα, ακάματος υπομνηματιστής του...
Χαλδαϊκά Λόγια και Πλάτων
Συλλογή χρησμών με θεολογικό, κοσμολογικό και σωτηριολογικό περιεχόμενο που δημιουργήθηκε κατά τον ύστερο 2ο αι. μ.Χ.,...
Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία
Στα τέλη του 14ου αιώνα μια σειρά λογίων, προερχόμενων από την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε να...
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Το πλατωνικό έργο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό μυθικών διηγήσεων. Η σχέση του μύθου με τον λόγο είναι αμφιλεγόμενη και συνεπώς ο ρόλος του στους πλατωνικούς διαλόγους είναι σε μεγάλο βαθμό...
Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα
Πρόκειται για τις αυτοτελείς εκδόσεις, σε λατινική μετάφραση, των Διαλόγων του Πλάτωνα (αυθεντικών και νόθων) και των Επιστολών, που τυπώθηκαν αρχέτυπα, δηλαδή ως το 1500, στην Ιταλία κυρίως αλλά και...
Αμμώνιος Ερμείου
Νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος κατείχε τη δημόσια έδρα της φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα μ.Χ. Το υπομνηματιστικό...
Παρμενίδης
Ύστερος διάλογος του Πλάτωνα με θέμα τη σχέση ενός και πολλών, ο οποίος ασκεί έμμεση κριτική στην πλατωνική θεωρία των Ιδεών όπως αυτή διατυπώθηκε στους διαλόγους της ώριμης...
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα Αμμώνιος Ερμείου Παρμενίδης