Ο Πλάτων και οι επιστήμες της εποχής του
O Πλάτων, στα 50 χρόνια της συγγραφικής του δραστηριότητας, γίνεται ολοένα και πιο θετικός απέναντι στην επιστήμη της...
Πλατωνικές επιδράσεις στην ιουδαϊκή φιλοσοφία και θεολογία (μεσαίωνας, αναγέννηση, νεότερα χρόνια)
Η ιουδαϊκή φιλοσοφία, όπως αυτή άρχισε να διαμορφώνεται στα μεταχριστιανικά χρόνια, επηρεάστηκε καθοριστικά από την...
Ιωάννης Φιλόπονος
Γραμματικός, φιλόσοφος και θεολόγος που άκμασε στην Αλεξάνδρεια (π.485/490-π.570/575). Μαθήτευσε στη νεοπλατωνική σχολή...
Ακαδημεικός Σκεπτικισμός
Φιλοσοφικό ρεύμα που κυριάρχησε στην Ακαδημία από τον 3ο αι. π.Χ. έως τις αρχές του 1ου αι. π.Χ. Κύριο χαρακτηριστικό...
Ιωάννης Σκώτος Εριγένης
Με τον Εριγένη (περ. 800-877 μ.Χ.) η δυτική χριστιανοσύνη για πρώτη φορά διαμορφώνει συνολική κοσμοθεωρία θεμελιωμένη στον βυζαντινό πλατωνισμό, με ένταση, πρωτοτυπία και βαθύτητα. Μέσα κυρίως από...
Αριστοτέλης
Ο σπουδαιότερος μαθητής και το αντίπαλο φιλοσοφικό δέος του Πλάτωνα. Από τον Αριστοτέλη διασώθηκαν μόνο τα διδακτικά του συγγράμματα, όπου αναπτύσσεται μια πλήρης εγκυκλοπαίδεια της γνώσης....
Διάδοχοι του Πλάτωνα - Σχολάρχες της Ακαδημίας
Η πλατωνική Ακαδημία λειτούργησε από την ίδρυσή της το 387 π.Χ. μέχρι τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. Οι ειδικοί διακρίνουν την Αρχαία ή Παλαιά Ακαδημία (μέχρι το 265 π.Χ.) των αμέσων διαδόχων του...
Βησσαρίων
Ο Βησσαρίων (περ.1399/1400-1472) ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογίους του ύστερου Βυζαντίου, θεολόγος και φιλόσοφος, και από τους συντελεστές της μεταφοράς των σπουδών από την Ανατολή στη Δύση...
Ιωάννης Σκώτος Εριγένης Αριστοτέλης Διάδοχοι του Πλάτωνα - Σχολάρχες της Ακαδημίας Βησσαρίων