Η πλατωνική θεολογία
Παρά τη διαδεδομένη πεποίθηση ότι ο Πλάτων οικοδομεί ένα θεολογικό σύστημα, τα ίδια τα πλατωνικά κείμενα δεν ενισχύουν...
Κριτίας
Ημιτελής διάλογος του Πλάτωνα, που συνεχίζει τον Τίμαιο και τον μύθο της...
Νεοπλατωνισμός
Νεολογισμός του 19ου αιώνα ο οποίος αναφέρεται α) στην ύστερη μορφή του αρχαίου πλατωνισμού, μια πρωτότυπη σύνθεση...
Ιταλική Αναγέννηση και Πλατωνισμός
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιταλικής Αναγέννησης (14ος-16ος αι.) είναι η επάνοδος του πλατωνισμού...
Πορτραίτα του Σωκράτη
Η εικόνα του Σωκράτη όπως σώζεται από τα αντίγραφα γλυπτών πορτραίτων της Ύστερης Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά καθ’ υπερβολήν,...
Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση
Η χειρόγραφη παράδοση των έργων του Πλάτωνα (ή έργων που αποδίδονται εσφαλμένα στον Πλάτωνα) και των εξηγητών του Πλάτωνα στο Βυζάντιο: περιγραφή των βασικών...
Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων
Έργα εισαγωγικά στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων που συνετέθησαν την περίοδο του μεσοπλατωνισμού και του...
Ερμητικά συγγράμματα – Λαϊκός πλατωνισμός
Αποκαλυπτικά κείμενα και αντίστοιχα πνευματικά ρεύματα που δημιουργήθηκαν από τον πρώτο έως και τον τρίτο αιώνα μ.Χ. με απώτερη πηγή έμπνευσης την πλατωνική διδασκαλία σχετικά με τη διάκριση αισθητού...
Πορτραίτα του Σωκράτη Αντιγραφές πλατωνικών έργων στο Βυζάντιο – χειρόγραφη παράδοση Aρχαία εγχειρίδια εισαγωγής στη μελέτη των πλατωνικών διαλόγων Ερμητικά συγγράμματα – Λαϊκός πλατωνισμός