Πλάτων (βίος και έργο)
Ο Πλάτων (428-347 π.Χ.) διαμορφώθηκε διανοητικά στον κύκλο του Σωκράτη. Επέλεξε να γράψει φιλοσοφικούς διαλόγους με...
Έλληνες λόγιοι στην Ιταλία
Στα τέλη του 14ου αιώνα μια σειρά λογίων, προερχόμενων από την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, άρχισε να...
Σουχραουάρντι
Ιρανός φιλόσοφος του 12ου αιώνα, ιδρυτής της σχολής του Φωτισμού. Ο φιλοσοφικός στοχασμός που ανέπτυξε ήταν προϊόν...
Ίων
Διάλογος της λεγόμενης πρώιμης (ή σωκρατικής) συγγραφικής περιόδου του Πλάτωνα με θέμα τη σχέση ποίησης και...
Βησσαρίων
Ο Βησσαρίων (περ.1399/1400-1472) ήταν ένας από τους σημαντικότερους λογίους του ύστερου Βυζαντίου, θεολόγος και φιλόσοφος, και από τους συντελεστές της μεταφοράς των σπουδών από την Ανατολή στη Δύση...
Ο μύθος του σπηλαίου
Αλληγορία που διηγείται ο Σωκράτης στην αρχή του εβδόμου βιβλίου της Πολιτείας (514a-517a) με σκοπό να καταστήσει σαφή την πλατωνική θεωρία των Ιδεών, την απόλυτη οντολογική προτεραιότητα του Αγαθού...
Ο μύθος του Πρωταγόρα
Στον πλατωνικό διάλογο Πρωταγόρας ο διάσημος σοφιστής μεταλάσσει τον μύθο του Προμηθέα θέλοντας να δείξει ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να αποκλείεται από τη συμμετοχή στα κοινά. Ο μύθος είναι ένα...
Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)
Η μυστική σκέψη της Δύσης αντλεί σταθερά από τον πλατωνισμό. Ιδιαίτερα γόνιμη ήταν η περίοδος από τον 12ο έως τον 16ο αιώνα, με σημαντικές μορφές και πολυάριθμες ασκητικές κοινότητες, οι οποίες...
Βησσαρίων Ο μύθος του σπηλαίου Ο μύθος του Πρωταγόρα Μυστική Σκέψη της Δύσης (12ος–16ος αι.)