Κατηγορία: Πλάτων σε 80 λήμματα

Ο Πλάτων στη νεώτερη φιλοσοφία

Μετά την άνθηση του στη Φλωρεντία της Αναγέννησης, όπου κατά τον 15ο αι. ανακαλύπτονται εκ νέου τα πλατωνικά κείμενα, ο πλατωνισμός ακμάζει τον 17ο αι. στην Αγγλία, με σημαντικότερους εκπροσώπους τους πλατωνιστές του Καίημπριτζ . Την ίδια περίοδο, στην ηπειρωτική Ευρώπη ο Λάιμπνιτς (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716) συμμερίζεται την ανάγκη διάκρισης του Πλάτωνα από τον νεοπλατωνισμό και τονίζει την ανάγκη μελέτης των ίδιων των πλατωνικών διαλόγων. Το αίτημα αυτό θα ικανοποιηθεί σταδιακά, παράλληλα με την εμφάνιση των νεότερων εκδόσεων του πλατωνικού έργου . Τον 18ο αι. ο γαλλικός Διαφωτισμός αιωρείται μεταξύ της αναγόρευσης του (πλατωνικού) Σωκράτη σε ήρωα του Λόγου και της απόρριψης της πλατωνικής μεταφυσικής. Αμφίθυμη είναι η στάση και του Καντ, ο οποίος ωστόσο σε γενικές γραμμές εκτιμά την πλατωνική σκέψη και αναγνωρίζει σε αυτήν προδρομικά στοιχεία της δικής του ηθικής φιλοσοφίας. Στη ρομαντική πρόσληψη του Πλάτωνα ως φιλοσόφου του συναισθήματος, ο Χέγκελ θα αντιτάξει μια ιστορική προσέγγιση των πλατωνικών κειμένων της οποίας η ακρίβεια και βαθύνοια δεν παρεμποδίζεται από τις σαφείς συστηματικές αφετηρίες και προϋποθέσεις της δικής του φιλοσοφίας. Παρά τις επιμέρους κριτικές παρατηρήσεις, ο Χέγκελ θα δει στην πλατωνική διαλεκτική ένα πρόπλασμα της δικής του διαλεκτικής μεθόδου. Ενώ ο εγελιανισμός αποδυναμώνεται, ο μεν Κίρκεγκωρ (Søren Kierkegaard, 1813-1855) ελκύεται αποκλειστικά από το πρόσωπο του Σωκράτη, ενώ ο Νίτσε (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) περιγράφει το πλατωνικό έργο ως πηγή και εδραίωση όλων των παραμορφώσεων που επιφέρει η δυτική μεταφυσική· τη θέση αυτή θα συμμεριστεί εν μέρει και ο Χάιντεγκερ (Martin Heidegger, 1889-1976). Στη διάρκεια του 20ού αι., το έργο του Πλάτωνα θα γνωρίσει την ύψιστη δυνατή καταξίωση, καθώς αποτελεί απαράγραπτο συνομιλητή όλων των σημαντικών θεωρητικών ρευμάτων: της αναλυτικής φιλοσοφίας , της πολιτικής θεωρίας , της ερμηνευτικής , της αποδόμησης , του φεμινισμού και της ψυχανάλυσης .

Συγγραφέας: Παναγιώτης Θανασάς
Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα

Αρχέτυπες Λατινικές Μεταφράσεις Έργων του Πλάτωνα

Πρόκειται για τις αυτοτελείς εκδόσεις, σε λατινική...

Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα

Η δικαιοσύνη στον Πλάτωνα

Η δικαιοσύνη είναι κεντρική έννοια στην ηθική και πολιτική...

Αρίστιππος

Αρίστιππος

Ο Αρίστιππος από την Κυρήνη (435-355 π.Χ.) εντάσσεται στους...

Χάιντεγκερ και Πλάτων

Χάιντεγκερ και Πλάτων

Ο Χάιντεγκερ προσεγγίζει τον Πλάτωνα με κριτική διάθεση...