Νεότερες εκδόσεις του πλατωνικού έργου
Οι εκδόσεις των πλατωνικών έργων ξεκινούν τον 16ο αιώνα μ.Χ. Η πρώτη κριτική έκδοση γίνεται το 1816. Τι σημαίνει...
Αττική κωμωδία και Πλάτων
Τα έργα της αττικής κωμωδίας κάνουν θραύση στην κλασική Αθήνα. Και στις μέρες μας! Εμείς παρακολουθήσαμε πριν από...
Πλατωνισμός και χριστιανισμός (συστηματικό)
Στη Δύση μετράμε τον χρόνο, χωρίζοντας τον στα δύο: πριν και μετά τη γέννηση του Χριστού. Τον 1ο αιώνα π.Χ. αρχίζει η...
Ο ρόλος του μύθου στο έργο του Πλάτωνα
Ο μύθος παίζει σημαντικό ρόλο στους πλατωνικούς διαλόγους. Εγώ αγαπώ τους μύθους του Αισώπου που μου διάβαζε η...
Πλατωνική κοσμολογία
Ο Σωκράτης, στον πλατωνικό διάλογο Φαίδων, λέει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Όταν ήταν νέος, άρχισε να παρατηρεί και να μελετά τη φύση. Απογοητεύτηκε όμως γρήγορα. Γιατί; Γιατί σε όποιο συμπέρασμα...
Πλάτων  (427-347 π.Χ. )
Ο Πλάτων, πρώτος, προσπάθησε να περιγράψει τον άνθρωπο στο σύνολό του∙ ψυχή και σώμα. Ίδρυσε τη φιλοσοφία και καθόρισε το μέλλον της. Ένα-ένα, δόκτορα. Μην πυροβολείς! Βαρετά τα λόγια τα μεγάλα....
 Τριάκοντα τύραννοι
Ο Πελοποννησιακός πόλεμος τελειώνει τον Απρίλιο του 404 π.Χ. με νίκη της Σπάρτης. Στην Αθήνα οι Τριάκοντα ή Τριάκοντα τύραννοι, όπως είναι σήμερα γνωστοί, ανεβαίνουν στην εξουσία και καταδικάζουν...
Επινομίς
Εδώ το θέμα της συζήτησης είναι η εκπαίδευση των ανώτερων αρχόντων. Πάλι δηλαδή ο Πλάτων τονίζει τον ρόλο που παίζει η σωστή παιδεία στη ζωή του ανθρώπου;  Συγκεκριμένα, σημειώνει την επιστήμη...
Πλατωνική κοσμολογία Πλάτων  (427-347 π.Χ. )  Τριάκοντα τύραννοι Επινομίς