Όροι Χρήσης και Συμπεριφοράς

 

 
Εισαγωγή
Καλωσήλθατε στο Soccernet.gr, το μοναδικό ελληνικό κοινωνικό δίκτυο για νέους ποδοσφαιριστές. Πρόσβαση στo site μπορεί να αποκτήσει κάποιος μέσω Ίντερνετ και μέσω της εφαρμογής του για κινητά τηλέφωνα. Χρήστες του Soccernet.gr είναι όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συμπεριφοράς αποτελούν τους όρους που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες και τους επισκέπτες. Κατά τη χρήση ή προσπέλαση στο Soccernet.gr δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτών που αναρτώνται κατά καιρούς, σύμφωνα με την Ενότητα 7 παρακάτω, και ότι τους αποδέχεστε, είτε είστε εγγεγραμμένος στο Soccernet.gr είτε όχι. Επιπλέον, στο τέλος του παρόντος εγγράφου θα βρείτε διάφορους πόρους που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Soccernet.gr και τη λειτουργία του.
 
Ενότητα 1 - Αναθεωρήσεις Όρων Χρήσης και Συμπεριφοράς
Διατηρούμε στη διακριτική μας ευχέρεια το δικαίωμα να αλλάξουμε, τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε τμήματα στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συμπεριφοράς οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς πρότερη ενημέρωση των χρηστών του Soccernet.gr. Οι αναθεωρήσεις θα αναρτώνται άμεσα στην σελίδα των Όρων Χρήσης και Συμπεριφοράς. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ “ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ Soccernet.gr. ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Soccernet.gr ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.
 
Ενότητα 2 - Εγγραφή
Πρέπει να είστε άνω των 12 ετών για να χρησιμοποιήσετε το Soccernet.gr. Για τη εγγραφή σας στο Soccernet.gr αν είστε κάτω των 18 ετών, πρέπει να έχετε την συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων σας. Πρέπει να παρέχετε αληθινές, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες εγγραφής για να γίνετε μέλος στο Soccernet.gr, καθώς επίσης να διατηρείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής θα σας ζητηθεί να έχετε ένα όνομα χρήστη (Username) και ένα κωδικό (Password) και θα είστε υπεύθυνος για όλη τη δραστηριότητα που συμβαίνει με αυτό το όνομα χρήστη, καθώς και να διατηρήσετε τον κωδικό σας κρυφό. Μπορούμε να αρνηθούμε να σας παραχωρήσουμε ένα όνομα χρήστη το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο, ή προστατεύεται από κάποιο εμπορικό σήμα ή νόμο, ή είναι προσβλητικό ή ακατάλληλο, όπως ορίζεται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
 
Ενότητα 3 - Υποχρεώσεις μελών
Το Soccernet.gr δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να κοινοποιούν προσωπικές τους πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις.
Για την προστασία των μελών του,ορίζει κανόνες δεοντολογίας με βάση τους οποίους θα πρέπει να συμπεριφέρονται τα μέλη του.
Α. Όλο το περιεχόμενο που ανεβαίνει στο Soccernet.gr ελέγχεται για καταλληλότητα. Δεν επιτρέπεται:
 • Η δημοσιοποίηση προσβλητικού υλικού
 • Η ρητορική μίσους
 • Ο εκφοβισμός
 • Η παρενόχληση
 • Η δημοσιοποίηση σεξουαλικού περιεχομένου
 • Η προσβολή προσωπικότητας
Αν οι χρήστες έρθουν αντιμέτωποι με τέτοιες περιπτώσεις, οφείλουν να το αναφέρουν στους διαχειριστές του site. Μπορούν ακόμα να μπλοκάρουν τον συγκεκριμένο χρήστη και να μην έχει δικαίωμα να αλληλεπιδρά μαζί τους. To Soccernet.gr διατηρεί το δικαίωμα να κατεβάζει ανάρμοστο περιεχόμενο και να διαγράφει τους χρήστες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης και τους κανόνες δεοντολογίας.
 
Β. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:
 • Να μην παρέχουν ψευδείς προσωπικές πληροφορίες στο Soccernet.gr και να μην δημιουργούν λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από τους ίδιους χωρίς σχετική άδεια από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.
 • Να μην δημιουργούν περισσότερους από έναν προσωπικούς λογαριασμούς
 • Να μην χρησιμοποιούν το προφίλ τους για εμπορικούς σκοπούς
 • Να μην δημιουργούν λογαριασμούς εάν είναι κάτω από 12 ετών
 • Να μην δημοσιεύουν περιεχόμενο το οποίο θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων
 • Να μην δημοσιεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων
 • Να μην χρησιμοποιούν το Soccernet.gr αν έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα.
 • Να μην ανεβάζουν ιούς ή άλλα είδη κακόβουλου κώδικα
 
Ενότητα 4 - Συμβουλές για τα μέλη
Για την προστασία της ιδιωτικότητας των μελών του, το Soccernet.gr παρέχει μερικές συμβουλές στα μέλη του:
 • Να μην κοινοποιούν τον κωδικό πρόσβασής τους σε τρίτους
 • Να μην μεταβιβάζουν τον λογαριασμό τους σε τρίτους
 • Να αναφέρουν κάθε κακόβουλη χρήση που μπορεί να υποπίπτει στην αντίληψη τους
 • Να μπλοκάρουν και να αναφέρουν μέλη αν καταλάβουν ότι τους παρενοχλούν
 
Ενότητα 5 - Εγγραφή χρήστη/ Ασφάλεια
Κατά την εγγραφή του, ο χρήστης επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης στον οποίο τα στοιχεία που θα δώσει πρέπει να είναι ακριβή. Συμφωνεί και είναι υπεύθυνος να διατηρεί τα στοιχεία αυτά εμπιστευτικά χωρίς να κοινοποιούνται σε τρίτους, καθώς είναι πλήρως υπεύθυνος για τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται με τη χρήση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι ανήλικος, οι γονείς – κηδεμόνες του πρέπει να είναι ενήμεροι για την χρήση του Soccernet.gr και είναι εκείνοι υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες του χρήστη. Σε περίπτωση που έχει την υποψία παραβίασης του λογαριασμού του, της απώλειάς του ή της χρησιμοποίησης του λογαριασμού του χωρίς την εξουσιοδότηση του, θα πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα.
 
Ενότητα 6 - Πληρωμές
Κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να γίνει η πληρωμή. Στην περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, οφείλει να προσκομίσει το αργότερο μέσα σε 72 ώρες από την ώρα που θα γίνει η αγορά της υπηρεσίας το αποδεικτικό της τράπεζας μέσω φαξ ή μέσω email. Στην περίπτωση που περάσουν οι 72 ώρες η αγορά ακυρώνεται αυτόματα.
Αν τα μέλη πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του Soccernet.gr υποχρεούνται να συμφωνούν με τους Όρους Πληρωμής.
 
Ενότητα 7 - Απόρρητο
Αντιμετωπίζουμε την προστασία του προσωπικού απορρήτου ως υπόθεση εξαιρετικής σημασίας. Η Πολιτική Απορρήτου που έχουμε αναρτήσει, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Soccernet.gr για να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και μπορούμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες σας. Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και να ανατρέχετε σε αυτή για τη λήψη σωστών αποφάσεων.
 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15/09/2015
Τελευταία αναθεώρηση: 15/09/2015