Πολιτική Απορρήτου

 

Εισαγωγή
Το Soccernet.gr έχει δεσμευθεί να σέβεται τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν στην ιδιωτική ζωή των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτό το site κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς. Διευκρινίζει ποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς μπορούμε να συλλέξουμε και σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ή/ και να τις αποκαλύψουμε σε τρίτους καθώς και την πολιτική μας σχετικά με τα παιδιά όπως και τη χρήση “cookies” από εμάς. Το SοccerNet απευθύνεται τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικους. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Soccernet.gr. Για το λόγο αυτό, οι ανήλικοι χρήστες είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουν τους όρους της παρούσας συμφωνίας μαζί με τους γονείς τους, ώστε να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Ζητήστε από τους γονείς σας να διαβάσουν τους όρους μαζί σας προσεκτικά και να σας βοηθήσουν να γραφτείτε.
 
Ενότητα 1 - Αποδοχή και συγκατάθεση
Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας, κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών στο Soccernet.gr συμφωνείτε και αποδέχεστε την δυνατότητα να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και να μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες αυτές.
Για την εγγραφή των ανήλικων χρηστών που επιθυμούν να γίνουν “Premium” μέλη και την αποδοχή των όρων χρήσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, η οποία συμπληρώνεται online. Με αυτό τον τρόπο οι ανήλικοι χρήστες μπορούν να προσπελαύνουν τις υπηρεσίες μας.
 
Ενότητα 2 - Κοινοποίηση Αλλαγών στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ενδέχεται να υποστεί αλλαγές ώστε να συνάδει με τις εκάστοτε αλλαγές στη νομοθεσία ή την τεχνολογία. Σκοπός του Soccernet.gr είναι να μεταβάλει τις λειτουργίες του προς το καλύτερο προσθέτοντας παράλληλα νέες βελτιωμένες λειτουργίες. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου οποτεδήποτε θεωρηθεί αναγκαίο από εμάς. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αποδέχεστε την τρέχουσα έκδοση Δήλωσης Απορρήτου. Για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να εξετάζετε εκ νέου την παρούσα Δήλωση Απορρήτου όταν χρησιμοποιείτε το Soccernet.gr.
 
Ενότητα 3 - Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Soccernet.gr
Όταν χρησιμοποιείτε το Soccernet.gr, αυτό συλλέγει προσωπικά δεδομένα και κρατά αρχεία για λόγους επικοινωνίας και λειτουργίας του. Τα δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται είναι οποιαδήποτε δεδομένα κοινοποιούνται από τον χρήστη. Αυτά διατηρούνται εμπιστευτικά, με την επιφύλαξη των όρων και του περιεχομένου της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και πάντοτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά. Με τα δεδομένα που το Soccernet.gr έχει στη διάθεσή του, σας προσφέρει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που ζητάτε. Επιπρόσθετα, μελετά και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης ώστε να βελτιώσει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του, καθώς και τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. Επιπρόσθετα, παρέχει συχνή προσωπική ενημέρωση αν ο χρήστης το επιθυμεί.
Δεδομένα που επεξεργάζεται το Soccernet.gr:
  • Τις πληροφορίες που ανεβάζετε εσείς
  • Τις πληροφορίες που ανεβάζουν άλλοι για εσάς
  • Metadata από το ανέβασμα φωτογραφιών και βίντεο, όπως η ώρα ή ο τόπος λήψης
  • Πληροφορίες από το μέσο από το οποίο ανέβηκαν οι πληροφορίες, όπως η IP, ο πάροχος ή η τοποθεσία σας
  • Πληροφορίες μέσω των cookies για την ημερομηνία/ώρα σύνδεσης στο site, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε κτλ.
Το Soccernet.gr δύναται να χρησιμοποιεί εργαλεία και αλγορίθμους κρυπτογράφησης κατά το στάδιο της μετάδοσης και αποθήκευσης των δεδομένων των χρηστών για την διασφάλιση τους.
 
Ενότητα 4 - Δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ανεξάρτητους τρίτους
To Soccernet.gr μπορεί να μοιράζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγει με τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό ή εξ ονόματος του Soccernet.gr. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς, συμπεριλαμβανομένης των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ή που μας βοηθούν στην πώληση υπηρεσιών μας. Οι εν λόγω εταιρείες μπορεί να χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που μοιραζόμαστε μαζί τους για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από εκείνους για τους οποίους σας έχουμε κοινοποιήσει σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 
To Soccernet.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία για να παρακολουθεί τη χρήση αυτού του ιστότοπου, για παράδειγμα, ποιες σελίδες βλέπετε και ποια links χρησιμοποιείτε. Τα δεδομένα από τα «cookies» μας βοηθούν να καθορίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς, και τι δεν είναι. Παρέχοντάς σας ένα μοναδικό αναγνωριστικό, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων από τις προηγούμενες επιλογές και προτιμήσεις σας, παρέχοντας αυτόματα από εμάς τις υπηρεσίες που σας αφορούν, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια για εσάς. Βοηθά επίσης στο να καταλάβουμε αν ο ιστότοπος είναι εύκολος στη χρήση ή σε περίπτωση που χρειαστεί να επανασχεδιάσουμε κάποια σελίδα ή κάποιο link. Τα δεδομένα δεν προσδιορίζουν συνήθως εσάς προσωπικά. Εάν τo Soccernet.gr συσχετίσει δεδομένα με το όνομά σας, θα τα αντιμετωπίσει ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 
 
Ενότητα 5 - Ακεραιότητα των δεδομένων και ασφάλεια
To Soccernet.gr λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσει την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων του και να προστατεύσει την ασφάλεια τους. Διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και διατήρησης έγγραφων οι οποίες κάθε φορά πηγάζουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι βάσεις δεδομένων μας προστατεύονται από τεχνολογία ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν εκπαιδευτεί ώστε να χειρίζονται σωστά τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας μας. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για κάθε απώλεια, κακή χρήση, απαγορευμένη διάδοση, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων, προσπαθούμε να αποτρέψουμε τέτοια ατυχή περιστατικά. 
 
Ενότητα 6 - Πρόσβαση δεδομένων και διορθώσεις
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από το SoccerΝet, στέλνοντας το αίτημά σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Παρακαλείστε να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες για να μας επιτρέψετε να εντοπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάθε σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα αίτημα το οποίο θα μας αποστείλετε, πρέπει να είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση και διατήρηση αυτών.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις αυτές απευθύνονται εγγράφως και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Το Soccernet.gr έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα.
Ως εκ τούτου, αν κάποιος επισκέπτης διαπιστώσει ότι δημοσιεύτηκε υλικό που προσβάλλει προσωπικά του δεδομένα (υποκείμενο), παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές για τη διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπονται από τα παραπάνω.
 
Ενότητα 7 - Συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους
Το Soccernet.gr περιέχει συνδέσεις σε τοποθεσίες Web που δεν είναι υπό την ευθύνη της εταιρείας μας. Οι συνδέσεις είναι για δική σας ευκολία μόνο και δεν υποδηλώνουν την υποστήριξη των ιστοτόπων αυτών ή οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες αυτών. To Soccernet.gr δεν δύναται να ελέγχει αυτούς τους ιστοτόπους και δεν είναι υπεύθυνο για αυτούς. Σε κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε, πριν από τη χρήση του ή την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σας, καλείστε να εξετάζετε την εκάστοτε πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή επιθυμείτε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Soccernet.gr επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. 

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 15/09/2015
Τελευταία αναθεώρηση: 15/09/2015